Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede
Dame går barbent på gulv med gulvvarme

Er elvarme et godt valg for fremtiden?

99 % av all kraft i Norge kommer fra ren vannkraft. Med god varmestyring er elektrisk varme et godt valg med tanke på miljø

Elektrisk varme fra fornybare kilder er miljøvennlig, og i all hovedsak kommer energiforbruket i Norge fra vannkraft. Dermed har vi lave klimagassutslipp fra vår kraftproduksjon sammenliknet med andre land. I dag satses det stort på utvikling av energiutvinning fra vind, bølger, sol og bio. Dermed ser det ut til at energiproduksjonen vil gå i en enda grønnere retning, og alt tyder på at vi også i fremtiden kommer til å varme opp boligen ved hjelp av elektrisitet.

Elektrisk oppvarming kommer i dag hovedsakelig fra

  • Panelovner
  • Gulvvarme
  • Luft-til-luft varmepumpe

Elvarme passer alle boliger

Elvarme egner seg godt uansett størrelse på boligen, om man bor i enebolig eller på hybel. Det gir deg mulighet til å kombinere flere varmekilder i en og samme bolig. Dersom du ikke ønsker å ha synlige varmekilder, er gulvvarme perfekt. Moderne varmekabler og varmefolie bygger lavt og kan plasseres under de fleste materialer, enten det dreier seg om betong, tregulv, vinyl eller linoleum. Samtidig finnes det i dag en rekke panelovner som er designet for å gli inn i interiøret på en diskret måte. En kombinasjon av flere varmekilder er også mulig – panelovner og gulvvarme fungerer godt i kombinasjon med varmepumpe.

Les mer: Hvilken varmekilde bør du velge?

Elektrisitet som tillegg til andre varmekilder

Norge er et vedland – vi elsker vedovn og peis. I tillegg har omtrent hver tredje bolig luft-til-luft varmepumpe. Moderne panelovner har svært presise termostater, noe som gir stabil, god varme til enhver tid. De aller fleste panelovner har også innebygd termostat som gjør det mulig å stille inn natt- og dagtemperatur uten at du må huske å skru av ovnen for natten.

Høye strømpriser har ført til at mange vurderer vannbåren varme i disse dager. Da er det viktig å se de høye kostnadene til borehull, varmepumpeanlegg og løpende vedlikehold opp mot strømprisen. Elektrisk varme er rimelig å installere, vedlikeholdskostnadene er omtrent ikke-eksisterende, og energiforbruket er lavt. Dermed vil den høye engangsinvesteringen samt vedlikeholdsutgiftene sjelden kunne forsvare innstallering av vannbåren varme i privatboliger.

 

Smarthub fra Futurehome

God varmestyring gir store besparelser

Alle er enige om at redusert strømforbruk er viktig. Her i landet bør vi redusere forbruket for å unngå sløsing av fornybare ressurser. 50 % av energiforbruket vårt går til oppvarming, og ved å senke innetemperaturen med én grad, reduseres varmeutgiftene med ca. 5 %. Med god varmestyring er det der mye å spare her. Smarthusteknologi kan redusere sløsingen av varme til et minimum. Du kan «skru av» huset når du reiser bort, selv om det kun er for noen timer. Fordelen med elektrisk varme er at den raskt varmer opp huset igjen slik at det er godt og varmt når du kommer hjem. Elektrikerne til Elkonor har god kjennskap til varmestyring og kan gi råd om hvilken teknologi som passer din bolig.

Les også: Med god varmestyring sparer du penger uten å senke komforten.

Elektrisk varme i fremtiden?

Alt tyder på at elektrisk varme kommer til å være den dominerende varmekilden i fremtiden. Samtidig skjer det mye spennende innen produktutvikling og teknologi. Passivhus og lavenergihus vil i fremtiden endre behovet for oppvarming av boligen. Nye materialer og byggemåter vil skape gode inneklima samt gi bedre isolering. Moderne teknologi vil også gi oss mulighet til å styre strømforbruket til perioder med lavere strømpris. Smarthusløsninger gjør det enklere å styre både lys, varme og elektriske apparater samt overvåke strømforbruket til enhver tid. Alt dette er med på å gjøre oss til smartere forbrukere av elektrisitet. En stor miljøfordel med strøm er at den er utslippsfri under transport og når vi forbruker den. I Norge er også produksjonen utslippsfri, og etterhvert som flere land investerer i fornybar kraftproduksjon vil produksjonen bli stadig mer miljøvennlig også utenfor Norge.

Vi vil nok fortsatt oppleve svingninger i strømprisene. God varmestyring vil gi bedre kontroll på utgiftene til oppvarming. Dersom man ønsker er det fullt mulig å kjøpe strøm til fastpris ved at man binder seg til en fastprisavtale opptil fem år

 

Selvforsynt med strøm

Tradisjonelt er ikke solceller veldig utbredt i Norge. Det skyldes nok at vi har hatt tilgang på andre fornybare ressurser, og strømprisene har vært relativt lave sammenliknet med andre land. Det har vært en forrykende utvikling innen solceller, og nå utnytter stadig flere privatboliger seg av solenergi. Enkelte smarthusløsninger lar også boligeiere selge overskuddsstrøm tilbake til strømnettet slik at investeringen i solceller etterhvert kan betales ned av seg selv. Denne utviklingen følger også vi i Elkonor, og våre elektrikere leverer nå moderne solcelleanlegg til både bedrifter og private.

Kilde: Elvarme Norge